Rejserarrangørene lancerer nyt bæredygtigheds-initiativ

Rejsebranchens virke har en vis klima- og miljøpåvirkning. Vi flyver til udlandet. Vi opholder os i udlandet. Og vi forbruger i udlandet. Det er branchen meget opmærksom på.

Derfor har brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark, RID, og dens medlemmer taget et nyt og fælles initiativ, der skal bidrage til at reducere ferierejsernes klima- og miljø-påvirkning. Det går ud på at dele viden og erfaringer om bæredygtighed.

Bæredygtighed og ansvarlig turisme står højt på RIDs og dens medlemmers dagsorden. Vi tager bæredygtighed alvorligt. Både i ord, holdning og handling.

RID har derfor for det første udarbejdet et bæredygtighedsmanifest* med en række konkrete ideer til ansvarlig turisme. For det handler ikke om at rejse mindre, men om at rejse mere skånsomt.

Derudover indberettede RID-arrangørerne i efteråret 2022 hvilke bæredygtighedsinitiativer, de planlagde for det kommende år. Nu, et år efter, har vi så gjort status for at se, hvor langt de enkelte medlemmer er nået.

Meget er iværksat: Fra Travelife certificeringer, energioptimering på hoteller, støtte til bære-dygtighedsprojekter og sociale engagementer samt ”grønne” krav til underleverandører og samarbejdspartnere til anvendelse af nye flytyper med lavere CO2 udledning pr. passager-kilometer, indgåelse af SAF-partnerskaber mv.

Disse initiativer har arrangørerne nu delt med hinanden som inspiration og en slags best practice. Det er første gang, alle medlemmerne har delt deres indsatser med hinanden via branche-foreningen med henblik på at give hinanden inspiration og input til at iværksætte nye bæredygtighedstiltag.  

Hvordan arrangørerne anvender, kommunikerer og følger op på deres bæredygtighedsinitiativer, er op til den enkelte. RID stiller alene de gode ideer til rådighed for medlemmerne.

Til foråret 2024 vil RID atter indsamle oplysninger om iværksatte tiltag for at se, hvor langt de enkelte arrangører til den tid er kommet i forhold til bæredygtighed. På den måde bliver ansvarlig turisme ikke bare noget, vi taler om, men noget, vi gør.

Det mener vi i RID er den rigtige vej at gå.


For yderligere oplysninger: Kontakt direktør i RID Henrik Specht 40 82 86 77.