Pressemeddelelse fra RID

Rejsearrangørerne byder tre nye ressortministre velkommen

Rejsebranchen fik i går tre nye ressortministre: Erhvervsministeren, transportministeren og klimaministeren. Alle tre ministerområder har afgørende betydning for branchens mulighederne for at virke og vokse i de kommende år. RID vil gerne samarbejde på alle tre områder og tager nu skridt til en aktiv dialog med de tre ministre.

Før i tiden havde rejsebranchen én ressortminister: Erhvervsministeren var bl.a. rejsebranchens minister, fordi pakkerejser og Rejsegarantifonden var dennes ressortområde. I de senere år har rejsearrangørerne, og deres brancheforening RID, også betragtet Transportministeren som ”vores” minister. Det skyldes i særlig grad forordning 261/2004 om denied boarding, som umiddelbart omhandler flyselskabernes aflysninger og forsinkelser, men i praksis også regulerer forholdene for de pakkerejse-passagerer, vi som rejsearrangører er ansvarlige for.
Nu kommer så en tredje ressortminister: For både rejsebranchen og RID står klimaudfordringen højt på dagsordenen, og derfor betragter vi også vores nye klimaminister som ”vores” minister. Således vil RID på branchens vegne gerne byde de tre nye ministre velkommen: Simon Kollerup som erhvervsminister; Benny Engelbrecht som transportminister; og Dan Jørgensen som klimaminister. For alle tre ministerområders vedkommende forventer vi i de kommende år en række spændende udspil
og initiativer, som vil have betydning for rejsebranchen. Og som vi derfor er meget optagede af.
For erhvervsområdet handler det bl.a. om at sikre generelt forbedrede rammevilkår i forhold til at styrke
de danske virksomheders konkurrencekraft i et stadigt mere internationalt virke, således at arbejdspladserne bevares på det danske arbejdsmarked. Derudover bør der iværksættes tiltag, der kan bidrage
til afbureaukratisering og lempelse af de økonomiske byrder bl.a. inden for rejsegarantifondsområdet.
For transportområdet vil man i EU-regi genoptage revisionen af passagerrettighedsforordningen. Her er
det vigtigt, at den danske transportminister og den danske regering aktivt bidrager til at sikre en rimelig
balance mellem hensynet til de forsinkede passagerer og til flyselskabernes – og afledt heraf rejsearrangørernes – økonomiske belastning.
For klimaområdets vedkommende har RID i sine ”Retningslinjer for ansvarlig turisme” fokus på klima og
miljø, herunder bl.a. om benyttelsen af brændstofeffektive flytyper. I tillæg hertil har flere af arrangørerne allerede indført ordninger, hvorefter CO2-udledning kompenseres i form af økonomiske bidrag til klimafremmende initiativer rundt i verden. RID vil invitere og opfordre den nye klimaminister til et aktivt og konstruktivt samarbejde med henblik på at bidrage til, at klimaudfordringen politisk adresseres på en hensigtsmæssig og velafbalanceret måde.
Her bør forskning og udvikling af bedre og mere miljøvenlige brændstofløsninger stå højt på den politiske dagsorden. Det er desuden vigtigt at respektere, at almindelige danskere fortsat skal kunne finde rum i deres husholdningsbudget til en flyrejse til fremmede himmelstrøg med familien.