Information vedr. annullerede rejser ifm coronakrisen

Regeringen vedtog den 22. juni en ny hjælpepakke til rejsebranchen, som er meget, meget presset på grund af krisen, til trods for, at Udenrigsministeriets rejsevejledning for nylig blev ændret.

De forskellige hjælpepakker skal medvirke til, at alle pakkerejsekunder, der skulle have rejst med en i Rejsegarantifonden registreret og garantistillende rejseudbyder, som udgangspunkt kan få refusion for annullerede rejser fra enten deres rejsebureau eller fra Rejsegarantifonden for rejser i perioden fra og med 13. marts 2020 til og med 31. august 2020. Det forudsætter dog, at rejsen blev annulleret, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger frarådede ikke-nødvendige rejser som konsekvens af COVID-19.

Uanset om udbetalingerne kommer fra rejsebureauet eller fra Rejsegarantifonden, skal de berørte kunder skal ikke anmelde deres krav til Rejsegarantifonden.

Rejsebureauet sender information til Rejsegarantifonden om de kunder, der skal have udbetalt refusion fra fonden. Rejsegarantifonden udbetaler til kunderne så hurtigt som muligt, men der forventes at blive tale om et meget stort antal udbetalinger, så Fonden kan ikke på nuværende tidspunkt estimere, hvornår udbetaling kan ske.

Rejsegarantifonden modtager i disse dage mange henvendelse om refusionen. Fonden har valgt at prioritere udbetalingerne til kunderne. Derfor kan Rejsegarantifonden ikke besvare individuelle spørgsmål. Yderligere information om Rejsegarantifondens udvidede dækning kan ses her.

De forskellige rejsevejledninger og de deraf følgende mange annulleringer af rejser stiller særligt store krav til branchen. Derfor vil nogle kunder opleve, at der i visse tilfælde kan gå længere tid end forventet med at refundere indbetalte beløb. Vi appellerer til kundernes forståelse herfor.

REJSEARRANGØRER I DANMARK

Henrik Specht

26. juni 2020