Information fra Rejsegarantifonden vedr. annullerede rejser

Regeringen har for nylig vedtaget en hjælpepakke til rejsebranchen, som er meget, meget presset på grund af krisen.

Hjælpepakken sikrer, at alle pakkerejsekunder, der skulle have rejst med en i Rejsegarantifonden registreret rejseudbyder, kan få refusion fra Rejsegarantifonden for rejser i perioden fra og med 13. marts 2020 til og med 13. april 2020, som blev annulleret, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger frarådede ikke-nødvendige rejser som konsekvens af COVID-19.

De berørte kunder skal ikke anmelde deres krav til Rejsegarantifonden.

Rejseudbyderne sender information til Rejsegarantifonden om de kunder, der skal have udbetalt refusion. Det skal de indsende til Fonden senest den 30. april 2020. Rejsegarantifonden udbetaler til kunderne så hurtigt som muligt, men der forventes at blive tale om et meget stort antal udbetalinger, så Fonden kan ikke på nuværende tidspunkt estimere, hvornår udbetaling kan ske.

Det er endnu ikke afklaret, om hjælpepakken vil blive udvidet til også at omfatte rejser med afrejse fra den 14. april 2020 og til og med 10. maj 2020, hvor Udenrigsministeriets fortsat fraråder alle-ikke-nødvendige rejser. Det er heller ikke afklaret, hvad der skal ske med rejser længere frem i tiden.

Rejsegarantifonden modtager i disse dage mange henvendelse om refusionen. Fonden har valgt at prioritere udbetalingerne til kunderne. Derfor kan Rejsegarantifonden ikke besvare individuelle spørgsmål. Yderligere information om Rejsegarantifondens udvidede dækning kan ses her.

REJSEARRANGØRER I DANMARK

Henrik Specht