Drop skammen – find flyveglæden frem!

Flytrafikken har af uransagelige grunde en høj placering på den politiske klima-dagsorden. Men bør man skamme sig over, at man flyver? Nej, siger Henrik Specht, der er direktør i brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark (RID), og begrunder det her i dagens kronik i Børsen. 

Fly forurener. Det véd alle. Forbrænding af fossile brændstoffer udleder CO2. I ”den lille mands logik” betyder det, at jo mindre man flyver, desto bedre. For jo færre fly, der er i luften, desto mindre udledning.

Kendsgerningen er, at den kommercielle flytrafik, ifølge EU Kommissionen, kun står for ca. 2% af den samlede udledning af CO2 på verdensplan. Vi skal naturligvis gøre noget ved de 2%, men passe på ikke at sætte kikkerten for det blinde øje i forhold til den altovervejende CO2 udledning, som hidrører fra andre transportformer samt fra elproduktion, landbrug, vareproduktion og byggeri m.v.

Selv hvis vi holdt helt op med at flyve, ville effekten være marginal i det store regnskab. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre, hvad vi kan, for at reducere CO2 udledningen fra fly. For det skal vi. Men tingene skal ses i rette perspektiv.

FLYGSKAM og FLYGLÆDE

Sverige indførte 1. april 2018 flyskat på kommercielle flyvninger. Efter indførelse af flyskatten har meningerne om effekten imidlertid været meget delte. Og det er tvivlsomt, hvor stor direkte effekt, flyskatten har haft på efterspørgslen. Den har næppe afholdt mange fra at flyve. Under alle omstændigheder må svenskerne gerne beholde deres flyskat. Og flyskam.

For herhjemme bør vi være flyglade, fordi flytrafikken er med til at åbne verden og bringe lande, kulturer og mennesker tættere på hinanden.

For det hører med til det moderne liv i et velfærdssamfund, at den almindelige lønmodtager har mulighed for at rejse på ferie i fremmede lande. Derudover har flyrejser stor betydning for erhvervslivets konkurrenceevne, for samfundsøkonomien og for beskæftigelsen. De skaber vækst, arbejdspladser og valuta til Danmark.

Med andre ord: Flytrafikken er en forudsætning for vores velfærdssamfund. Lige såvel som, at flytrafikken er resultatet af vores velfærdssamfund.

FLYSKAT UDEN EFFEKT

Tanken om at indføre en flyskat i Danmark luftes fra tid til anden. Det signalerer ansvarlighed og handlekraft, mener nogle. Symbolpolitik, siger andre. I virkeligheden afspejler det måske klimatemaets kompleksitet, som gør, at nogle fristes til at gribe til enkle geværgreb og lette løsninger uden skelen til den reelle effekt af disse.

For indførelse af en flyskat, som ikke er knyttet til iværksættelse af specifikke klimainitiativer, vil næppe sætte yderligere fart under den igangværende udvikling af mere klimavenligt brændstof og nye CO2-reducerende teknologier. Måske snarere tværtimod. Man risikerer herved i virkeligheden at gøre både samfundet og klimaet en bjørnetjeneste.

BÆREDYGTIGHED ER ANDET OG MERE END KLIMA

Mange af rejsearrangørerne gør allerede et stort arbejde for bæredygtighed: Udover brugen af brændstofeffektive flytyper skaffer de bedre beskæftigelse lokalt, bekæmper børnearbejde, iværksætter miljørigtig anvendelse af ressourcerne på hotellerne, affaldssorterer samt laver tiltag, der reducerer forbruget af vand, energi, kemikalier og plastik på hotellerne osv.

Hertil kommer, at en række af arrangørerne klimakompenserer. For at neutralisere udledningen af CO2 yder de støtte til projekter om biogas, bidrager til plantning af træer, investerer i vandkraft og vindkraft samt andre projekter ofte i samarbejde med internationale NGO’er mv.

Det gør de ikke kun, fordi det er politisk korrekt og sund fornuft, men fordi det giver forretningsmæssig mening. For bæredygtighed er en vigtig konkurrenceparameter, hvor de rejsende i stigende grad vælger de rejsearrangører, som gør noget for klimaet, miljøet og for bæredygtighed generelt.

DE RIGTIGE LØSNINGER

Det helt centrale spørgsmål i klimadebatten i forhold til flyvning er derfor ikke: ”Hvordan kan vi reducere antallet af flyvninger?” men derimod ”Hvordan kan vi nedbringe udledningen af CO2?”. Det er den opgave, vi i rejse- og flybranchen har et fælles ansvar for at bidrage til at løse.

Flyrejser er og bliver en integreret og helt central del af den infrastruktur, der holder samfundet kørende og sikrer både samhandel og bevægelighed over grænserne. Vejen til gode, grønne løsninger er dialog og samarbejde. Ikke skat, skam og øgede omkostninger.

Derfor bør politikerne sammen med rejse- og luftfartsbranchen udarbejde en realistisk handlingsplan og idekatalog for, hvordan der kan skabes øget bæredygtighed. RID medvirker gerne. Klimaet er et fælles ansvar. Lad os nu være lidt ambitiøse. Sammen.

Henrik Specht

Direktør i Rejsearrangører i Danmark (RID)